Vores adresse
Hvirrekærvej 148, 9800 Hjørring
Giv mig et kald
51 50 82 06
Send en mail
mette@jot.dk
Telefontider
Man - Fre: 06:00 - 09:00

Metamodellen

Metasundhed tager udgangspunkt i, at vi præcis som alle dyr, når det kommer til vores overlevelse, har de samme biologiske processer, der bliver aktiveret i os.

Forskellen på os og dyr er, at i stedet for at handle på faren, bliver vi ofte passive og handlingslammede, vi går i chok (UDIN) = konfliktchok.

Hvad er et konfliktchok (UDIN)
Hvis du udsættes for et voldsomt chok, kaldes det for en UDIN. Et chok efterlader spor i hjernen, kroppen og sindet. Dvs. første gang vi oplever et voldsomt chok, sidder vi fast i øjeblikket, fordi vi ikke har en strategi til at komme videre. I mange tilfælde gemmer vi ubevist på ubehag i kroppen.

UDIN er når øjeblikket opleves som:

U=Uventet
D=Dramatisk
I=Isolerende
N=Nul strategi

Fælles for alle UDIN er at kroppens celler gemmer på dem.
Det er forskelligt fra person til person hvad der aktiverer en UDIN, idet det er den subjektive oplevelse der er den afgørende.
Uventede dødsfald, skilsmisse, utroskab, ulykker, langvarigt stress, er eksempler på konfliktchok. Men meget mindre dramatiske ting kan også være UDIN. Man kan også arve et konfliktchok fra forældre. Vi mennesker er forskellige, vi reagerer ikke ens på samme situationer. Alle UDIN sætter en proces i gang i kroppen, men det er ikke alle situationer som folk oplever som en UDIN. Den samme situation kan opleves forskelligt af forskellige mennesker. En får en UDIN – en anden gør ikke.

Eks:
Hvis kvinder f. eks. Afslører sin mand i at være utro, kan hun reagere ved at føle: ” Jeg er ikke god nok til at holde på min mand”, hvorved der igangsættes en proces der påvirker hjernen samt organ(er) i bevægeapparatet, der er forbundet med selvværd.
Hvis vi forestiller os at hun i stedet ser mandens utroskab som en mulighed for at afslutte forholdet og komme videre i sit liv uden ham, får hun ikke en UDIN og der vil ikke blive igangsat en ny proces.

UDIN- modellen er grundlaget for Metasundhed.

Meta-modellen består af to faser:

  • Stress fasen 1
  • Regeneration fasen 2

 

 

 

 

 

  1. Normal tilstand.
  2. Konfliktchok
  3. Stress fasen
  4. Konfliktløsning
  5. Helbredels fase – varme fase
  6. Helingstop
  7. Helbredels fasen – tisse fasen
  8. Normal tilstand igen

Kendetegn på en konfliktfase

1. fase Konfliktaktiv fase – Den kolde fase

Vedvarende stresstænkning på problemet. Det virker håbløst at finde en løsning

Blod forsyningen prioriteres til musklerne. Der forekommer kolde hænder og fødder samt dårlig appetit

Blodforsyningen til pandelapperne bliver mindre. Kan ikke tænke helt klart – reagerer mere på instinkterne

Ofte koldsved og bleg hud.

Konflikten indeholder elementer og følelser, som er intime, at der er vanskelige at dele det med andre. Man trækker sig ind i sig selv.

2. fase Regenerations fase – Den varme fase

Der er ro i tankerne og der kommer en følelse af at have det godt

Blodforsyningen kommer tilbage til hænder og fødder, som nu bliver varme.

Normal blodforsyning til pandelapperne. Tænker mere roligt og rationelt.

Varm sved. Ofte temperaturøgning. Det er her feber, infektioner og betændelsestilstande forekommer.

Stort behov for at tale om forløbet og dele det med andre.

Søvnkvaliteten bliver bedre ofte med tiden.